Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV) vormt het geheugen van de regio Noordwest-Veluwe. Wij beheren de archieven en historische collecties van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Archieven zijn belangrijk voor het kunnen reconstrueren van het verleden en onze identiteit. Maar archieven zijn ook essentieel om als burger het handelen van overheden te kunnen controleren. Betrouwbare informatie is van groot belang om rechten en plichten te kunnen bewijzen. 

Samen met onze medewerkers en tientallen vrijwilligers werken we voortdurend aan kwalitatief hoogwaardig archiefbeheer, het toegankelijk maken van onze collecties en dienstverlening richting de burger en de gemeentelijke organisatie. Wij hebben liefde voor het vak, passie voor de geschiedenis en willen jou graag helpen bij je zoektocht. 

Wat bieden wij u?

  • Onze archieven onderscheiden zich van andere informatiebronnen, zoals bibliotheken, musea en het internet. Onze archieven zijn authentieke, en vaak ook unieke documenten. Deze documenten vormen de schriftelijke neerslag  van het handelen van de overheid en van organisaties;
  • Wij ontsluiten het verleden door het beschrijven van deze archieven, en zorgen ervoor dat deze in toenemende mate ook online te raadplegen zijn;
  • Onze medewerkers staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden: goede, publieksvriendelijke dienstverlening staat voorop;
  • Wij treden op als informatiebemiddelaar: we stellen betrouwbare documenten beschikbaar waarmee u uw (historisch) onderzoek kunt doen; 
  • Het SNWV vormt hét expertisecentrum in de regio voor duurzaam (digitaal) informatiebeheer.

Jaarverslagen

2002      2006
2003      2007
2004      2008
2005