Vandaag is de Dag van de Leerplicht. Wist u dat de Leerplichtwet in 1900 ternauwernood is aangenomen? Tweede Kamerlid graaf Francis David Schimmelpenninck was van zijn paard was gevallen en was daarom niet aanwezig bij de stemming. Het voorstel haalde het met slechts één stem verschil.
In onze lokale kranten werd uitgebreid verslag gedaan van de ontwikkelingen in de landelijke politiek. Ook de besluitvorming rondom de invoering van de Leerplichtwet werd uitgebreid toegelicht. Zie bijvoorbeeld deze krantenartikel.


         

Foto 1: Juffrouw Alijda Langelaar, onderwijzeres Hervormde Lagere School  te Nunspeet, datering onbekend.   
Foto 2: Een klaslokaal van de Hervormde Lagere School te Nunspeet, 1929