Deze week heeft het Streekarchivariaat een mooie schenking ontvangen van museum 1940-1945 Dordrecht. Het gaat om 75 toneelaffiches uit de Eerste Wereldoorlogperiode.

In het najaar van 1914 kwam een stroom van zo’n 1 miljoen Belgische vluchtelingen Nederland binnen. Zij werden op verschillende locaties opgevangen en ook in Harderwijk kwam een zogenaamd  ‘Belgenkamp’. Bij de oprichting van dit kamp werd meteen de bouw van een schouwburg gerealiseerd. In deze schouwburg vonden met grote regelmaat voorstellingen plaats. Er werden twee  toneelverenigingen opgericht in Harderwijk: een Vlaamse en een Waalse. Het Streekarchivariaat is blij dat we dit stukje historie nu tastbaar kunnen maken.