Affiche nr. 1: “Zolang Oranje leeft zal Nederland niet ten ondergaan’’, door Cor Visser, 1941.

Portret van Koningin Wilhelmina, verschenen in de illegale pers op 31 augustus 1941. Het originele portret in potlood werd vervaardigd door Cor Visser (1903-1982).

Cor Visser woonde in Engeland en werd in juli 1941 door de Nederlandse regering officieel aangewezen als ‘war artist’. Op verzoek van minister Bolkestein omschrijft Visser die functie zelf als volgt:

1. Hij moet gebeurtenissen vastleggen die voor Nederland van historisch belang zijn.
2. Hem kan worden opgedragen portretten te maken van vooraanstaande Nederlanders al of niet deel uitmakend van de Nederlandsche weermacht.
3. De Regeering kan hem opdragen schetsen of schilderijen te leveren die het Nederlandsche streven in een goed licht stellen.
4. Hij kan schilderijken, teekeningen en decorative ontwerpen uitvoeren ten bate van Oorlogs-Hulp-Fondsen.

(Bron: Bulletin van het Rijksmuseum 38, nr. 2 (1990), W.H. Vroom, ‘De Overheid geve ook den kunstenaar zijn oorlogstaak’. De war artists van de Nederlandse regering in Londen., blz. 106