Wegens de gisteren door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen rondom het indammen van het Coronavirus heeft het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, in overleg met de Heemkundige kring Nuwenspete, besloten om de lezing over mevrouw Molijn-De Groot op dinsdagavond 17 maart niet door te laten gaan. Het Streekarchivariaat wil hiermee bijdragen aan het tegengaan van verspreiding van het virus, zeker onder de kwetsbare groepen in de samenleving. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Het Streekarchivariaat zal echter - gezien de grote belangstelling naar de lezing over het leven van mevrouw Molijn-De Groot - later in het jaar een nieuwe datum plannen om geïnteresseerden alsnog de kans te geven om de lezing bij te wonen. Hierbij zullen we de adviezen vanuit de Rijksoverheid nauwlettend volgen.