De Meidenmarkt op Tweede Paasdag: offline Tinder aan de Elspeterweg in Nunspeet

Op zoek naar een uitje voor Tweede Paasdag? Vanaf de jaren ’20 tot de jaren ’70 ging de jeugd uit Nunspeet en Elspeet naar de zogenaamde meidenmarkt. Na kerktijd trokken vrijgezelle jongelui uit de omgeving naar de Elspeterweg, om elkaar daar te ontmoeten. Hier een verslag van de Meidenmarkt in 1951:

“Het zag op de weg zwart van jongelieden van beiderlei kunne. Vriendinnen fietsten naast elkaar en jongens bleven angstvallig zij aan zij. Die laatsten vertelden elkaar ontzaglijk lollige dingen, waarbij ze elkaar kletsend op de schouder sloegen -blijkbaar in de hoop het straks op de schouders van het andere geslacht te kunnen doen.
Deze opmerking zou gewaagd klinken, ware het niet dat alle mannelijke Nunspetenaren er rond voor uitkomen. Er zijn twee dagen in het jaar, waarop de mannen en vrouwen, die nog niet in het bezit zijn van een wettelijk trouwboekje, eerlijk bekennen genoeg te hebben van het vrijgezellenbestaan. Die dagen zijn tweede Paas- en tweede Pinksterdag. Zonder veel poespas, maar met afgrijselijk veel geestdrift wordt dan een oude traditie voltrokken, welke is gedoopt: Meidenmarkt. En over die naam kan geen misverstand bestaan. […]
Tussen twee en drie uur zag het zwart van de wielrijdende jongelieden op de Elspeterweg. Jongens riepen “Hallo!” tegen meisjes en zodra er dan een goedkeurend lachje verscheen, reden zij pijlsnel naar het begeerde slachtoffer. En meisjes, wie het vrijgezellenbestaan ruim de keel uithing, stapten af om met jongens in de wegberm een vlot en giechelend gesprek te beginnen. Het was wel eens hartroerend om te zien, hoe hun ontvankelijkheid niet werd begrepen, zodat zij onverrichterzake afdropen. […]
Wij kunnen u verder bitter weinig ervan vertellen. De bossen van Nunspeet verzwolgen de geslaagde kennismakingen. Misschien zal een statisticus ten gemeentehuize een enquête kunnen houden over de resultaten van de Meidenmarkt anno 1951.”

Bron: Nunspeet Vooruit, 06-08-1951 (te raadplegen via onze Krantenviewer).