Steeds meer overheidsinformatie die bewaard moet worden is niet meer vastgelegd in papieren documenten, maar is alleen nog in digitale vorm of als data in allerlei databases aanwezig. Digitale informatie is echter erg vergankelijk: bestandsformaten wijzigen, documenten zijn eenvoudig te wijzigen, en ook onze opslagmedia verouderen snel. Om deze digitale informatie duurzaam te kunnen beheren en bewaren is het Streekarchivariaat bezig met het inrichten van een e-Depot, waarin we straks digitaal archiefmateriaal toegankelijk kunnen houden.

Het Streekarchivariaat heeft veel deskundigheid in huis over het toegankelijk houden van digitale (overheids)informatie. Samen met de gemeenten binnen onze regio werken we hard aan het realiseren van het e-Depot. Daarmee houden we ook onze digitale informatie duurzaam toegankelijk en betrouwbaar.

In deze korte animatie leggen we uit hoe we dit als Streekarchivariaat willen gaan doen.