Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Colofon & disclaimer

Deze website is ontworpen en gebouwd door Picturae in Heiloo. Voor sommige onderdelen van de website wordt gebruik gemaakt van webmodules ontwikkeld door De Ree archiefsystemen in Groningen, die de gegevens uit ons beheersysteem digitaal via onze internetsite raadpleegbaar maakt.


Aansprakelijkheid

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV) besteedt veel aandacht aan de correctheid, de actualisatie en de toegankelijkheid van de informatie die via haar website wordt aangeboden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op onze website volledig of juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Aan de via de website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij bedoeld voor niet-commerciële doeleinden (zoals onderzoek of studie) is het verboden om gegevens die door het SNWV worden beheerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de streekarchivaris openbaar te maken, op welke manier dan ook te kopiëren of te hergebruiken.

Het SNWV is niet aansprakelijk voor eventueel incorrecte of niet-actuele informatie op haar website. Ook aanvaardt het SNWV geen enkele aansprakelijkheid voor informatie, onderzoeksresultaten of meningen van derden die via onze website of op internetpagina’s waarnaar onze website via hyperlinks verwijst, worden verspreid. Evenmin neemt het SNWV verantwoordelijkheid voor de gevolgen die het gebruik van de via onze website aangeboden informatie mogelijk met zich mee zouden kunnen brengen.


Privacy

Het SNWV zal u ten behoeve van de dienstverlening en statistische doeleinden vragen om bij uw eerste bezoek een registratieformulier in te vullen met een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de reden van uw bezoek aan ons archief. Met deze gegevens wordt door ons zorgvuldig omgegaan: gegevens van geregistreerde bezoekers zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming daarvoor aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de wet dit voorschrijft.

Voor bepaalde functies van onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. De gegevens van deze cookies blijven anoniem en worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van de digitale dienstverlening, voor technische verbeteringen van de website en voor statistische doeleinden, om bijvoorbeeld bezoekersaantallen te registreren.


Auteurs- en beeldrechten

Het SNWV besteedt uiterste zorg aan het respecteren van auteurs- en beeldrechten. Zo doen wij ons uiterste best om de rechthebbenden van het via onze website aangeboden materiaal te achterhalen en (indien nodig) om toestemming te vragen voor openbaarmaking hiervan via onze website. Helaas lukt ons dit niet altijd.

Bent u van mening dat er materiaal van u ten onrechte digitaal via onze website beschikbaar wordt gesteld? Wanneer u in de database foto's of andere afbeeldingen aantreft waarvan u denkt auteursrechten of andere rechten te kunnen claimen, wanneer u van mening bent dat bepaalde informatie uw (privacy)belangen schaadt, of wanneer u bezwaar hebt tegen publicatie hiervan in deze vorm, dan vragen wij u contact op te nemen met de streekarchivaris. Bij gegronde klachten zal de streekarchivaris opdracht geven dit materiaal digitaal ontoegankelijk te maken dan wel van de website te verwijderen. Ook kunnen we met u bekijken of er op een andere manier aan uw klachten tegemoet kan worden gekomen.

Wij verzoeken u om in geval van klachten contact op te nemen met de streekarchivaris via info@streekarchivariaat.nl of een formele brief te richten aan:

Dhr. H.J. de Roo - streekarchivaris
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Postbus 70
8080 AB  Elburg