Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Auteursrechten

Bij de afbeelding is het een plicht om de bron te vermelden, bijvoorbeeld:

  1. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
  2. Vestiging: ********** (b.v. Nunspeet)
  3. Fotocollectie: ********* (b.v. Collectie Nuwenspete)
  4. Fotonummer: ********** (b.v. 0001234)
  5. Fotograaf: ********** (Wanneer bekend)

Het artikel of de uitgave waar u de foto of document in hebt opgenomen kunt u zenden aan:

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Postbus 70
8080 AB  Elburg

Voor toestemming om gebruik te maken van beeldmateriaal of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de streekarchivaris: dhr. H.J. de Roo. Gebruiksrecht
Voor het commercieel gebruik van beeldmateriaal uit de archieven en collecties van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe voor een publicatie, tentoonstelling, cd, dvd, video of website kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd.
Het gebruik van beeldmateriaal moet schriftelijk worden gemeld bij de streekarchivaris.


Reageren op foto's
Wanneer u in de database foto's of andere afbeeldingen aantreft waarvan u denkt auteursrechten of andere rechten te kunnen claimen of wanneer u bezwaar hebt tegen publicatie hiervan in deze vorm vragen wij u contact op te nemen met de streekarchivaris.

Heeft u wijzigingen of aanvullingen bij de foto's dan ontvangen wij graag uw reactie via dit contactformulier.