Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Beheer van archieven en collecties

De overheid moet zijn archieven in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren. Dat staat in één van de eerste artikelen van de Archiefwet. Hoe deze begrippen in details uitgevoerd moet worden staat in een ministeriële Archiefregeling. 

Het komt er in het kort op neer dat archieven zorgvuldig moeten worden opgeborgen en onderhouden. Onderhouden noemt men in de archiefwereld: conserveren en bewaren, waarbij men met conserveren  bedoelt dat verval van de gegevens en documenten wordt voorkomen en dat de informatie over 100 jaar nog bruikbaar en leesbaar is. Daarom bewaren we de archieven in goed geconditioneerde en veilige depots. 

Elke vestiging van het Streekarchivariaat beschikt over een dergelijk depot, de gemeentelijke archiefbewaarplaats.  Deze bewaarplaats voldoet aan strenge wettelijke eisen op gebied van conservering, bewaring en veiligheid. In deze depots heerst een constante temperatuur van 17°C en een relatieve vochtigheid (RV) van 50%. Deze klimatologische omstandigheden zijn gunstig voor het behoud van de meeste archiefstukken. 

Vanzelfsprekend zijn de depots goed beveiligd.  Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot een depot. Ook voor het klimaat in de depots is het beter dat er zo min mogelijk mensen in komen. Daarnaast zijn uitgebreide maatregelen genomen om calamiteiten zoals brand en wateroverlast te voorkomen. Als laatste moet de toegankelijkheid gewaarborgd worden. Door de archieven te inventariseren en beschrijven worden archieven (opnieuw) geordend en toegankelijk gemaakt en worden zo voor de eeuwigheid bewaard. Alle bovenstaande informatie geldt ook voor niet overheidsarchieven, zoals archieven en collecties  van verenigingen, kerkgenootschappen, families of persoonlijke archieven. 

Hebt u daar vragen over? Neemt u gerust contact met ons op via info@streekarchivariaat.nl.