sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: 867, Aalt Brummel; 18 aug. 1885
xBrievenboeken
Zoeken in Brievenboeken
Brievenboeken
>
Zoektermen
 
 
Brievenboek867, Aalt Brummel; 18 aug. 1885
Nummer:
867
Datum:
18 aug. 1885
Onderwerp:
Aalt Brummel
Geadresseerde:
Officier van Justitie te Zwolle
Inhoud:
Ter voldoen aan de missive van 17 dezer nr. 834 letter A. en met terugzending van de bijlage heb ik de eer u edele hierbij te doen toekomen het verbaal van verhoor van 2 getuigen in de zaak van Aalt Brummel. Daar er eene naauwe familiebetrekking tusschen getuigen, klagers en beklaagden bestond, had ik ze niet aanstonds gehoord, maar verzuimd dit in 't verbaal of begeleidende missive te melden. Ter nadere opheldering dier familiebetrekkingen, diene dat Hendrik Jan van Driesten gehuwd is met de zuster van Aalt Brummel en dat de zoon van Hendrik Jan van Driesten, Hendrik genaamd gehuwd is met de zuster van de vrouw van Aalt Brummel.
Plaats:
Elburg
Afzender:
Gregory
Vestiging:
Elburg
Functie:
De burgemeester van Elburg
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS