sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: Notariele akten
xNotariele akten
Zoeken in Notariele akten
Notariele akten
>
Zoektermen
180.471 akten sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
thumbnail
Notariële akte233v transport/verkoop
Datering:
11-03-1769
Beschrijving:
Verkopers “verklaerden voor sig en haere erven te hebben verkogt en oversulks kragt deses te cederen en transporteren en in vollen eygendom over te geven aen en ten erflijken behoeve van Willem Willemsen en sijne erven een akker saeyland groot één en een halv schepel gesaey kennelijk gelegen in den Dorperengh onder Nunspeet waar aangeland is zuyd de kerk, noord den armen, west de Elspeterweg en oostwaert de Soom. Zijnde vrij allodiaal goed met geen lasten beswaert ende sulx voor de somma van 54 guldens vrijgeld, daervan comparanten bekenden voldaen en betaalt te zijn, belovende oversulks voorss parceel te wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt daervan af te doen als erfkoopsrecht is onder verband en submissie als nae rechten.”
Soort_akte:
transport/verkoop
Object:
een akker saeyland groot één en een halv schepel gesaey kennelijk gelegen in den Dorperengh onder Nunspeet
Nummer:
233
Notaris:
ORA Veluwe
Scholtis:
H.J. Ardech
Geerfde:
G Winckels
Cornelis Wijnen
Plaats:
Nunspeet
Verkoper:
Willem Hendriksen Olthuys
Berendje Jansen
Koper:
Willem Willemsen
Toegangsnummer:
867
Inventarisnummer:
6001
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte225 Testament
Datering:
11-07-1766
Beschrijving:
Testament Annetje Lubberts huisvrouw van Jan Gerrits. Tot haer eenige en universele erfgenaem off erfgenaemen te institueren Herbertus Mulder chirurgijn alhier en Grietjen Gerrits ehelieden te saemen off een van beide en incas van vooroverlijden……… derselver kinderen.
Nummer:
225
Soort_akte:
Testament
erfgenamen:
Herbertus Mulder,
Grietjen Gerrits
Comparant:
Maas Kroon,
Notaris:
ORA Veluwe
volmachtgever:
A. Schimmelpenninck van der Oye,
Gemachtigde:
H.J. Ardesch,
verzoeker:
Annetje Lubberts
Getuige:
Jacob Eybertsen Vos,
G. Winckels,
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte226 Erfmagescheid
Datering:
9-07-1767
Beschrijving:
Magescheid tussen Maas Kroon en Fijtje Gerrits ehelieden enerzijds en Simon Kroon en Maria Smits ehelieden ter andere sijde tutoris maritis
Zij heben gemaekt gededigt en gesloten een onwederoepelijk erfmagescheid …… en sulx wegens sodane gemeenschap van gerede en ongerede goederen als tusschen dese condividenten eentige tijt gesubsisteert heeft soen op volgende wijse
- Dat Simon Kroon en Maria Smits ehelieden voor haer en haere erven sullen hebben en behouden eewiglijks en erfelijk gelijk aan haar gecedeert en overgegeven worden kragt deses alle de gerede goederen welke recht aan haar mondelijk toegedeelt overgegeven en bij haar heden ontvangen zijn.
- Waer tegens wederom Maas Kroon en Fijtje Gerrits ehelieden voor haar en haere erven zullen hebben behouden bezitten enen iglijk en erfelijk gelijks kragt deses aan gecedeert werd het huijs
hoff en verder getimmert staande inden dorpe van Nunspeet Zoo en als sloten bij de laetste condividenten thans bewoont en gebruijkt werd en volgens transport van den 28 [sten] april 1764
van Jan Hendriksen Vos getrouwd met Marietje Hendriks Vos aangekogt is.
Nummer:
226
Soort_akte:
Erfmagescheid
Notaris:
ORA Veluwe
Dedingsvrienden:
H. Mulder
G. Winkels
Harmannes van 't Hul
Abraham Jakobs
Genoemd:
Maas Kroon
Fijtje Gerrits
Simon Kroon
Maria Smits
Jan Hendriksen Vos
Marietje Hendriks Vos
Toegangsnummer:
867
Inventarisnummer:
6001
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte226 Erfmagescheid
Datering:
9-07-1767
Beschrijving:
Magescheid tussen Maas Kroon en Fijtje Gerrits ehelieden enerzijds en Simon Kroon en Maria Smits ehelieden ter andere sijde tutoris maritis
Zij heben gemaekt gededigt en gesloten een onwederoepelijk erfmagescheid …… en sulx wegens sodane gemeenschap van gerede en ongerede goederen als tusschen dese condividenten eentige tijt gesubsisteert heeft soen op volgende wijse
- Dat Simon Kroon en Maria Smits ehelieden voor haer en haere erven sullen hebben en behouden eewiglijks en erfelijk gelijk aan haar gecedeert en overgegeven worden kragt deses alle de gerede goederen welke recht aan haar mondelijk toegedeelt overgegeven en bij haar heden ontvangen zijn.
- Waer tegens wederom Maas Kroon en Fijtje Gerrits ehelieden voor haar en haere erven zullen hebben behouden bezitten enen iglijk en erfelijk gelijks kragt deses aan gecedeert werd het huijs
hoff en verder getimmert staande inden dorpe van Nunspeet Zoo en als sloten bij de laetste condividenten thans bewoont en gebruijkt werd en volgens transport van den 28 [sten] april 1764
van Jan Hendriksen Vos getrouwd met Marietje Hendriks Vos aangekogt is.
Nummer:
226
Soort_akte:
Erfmagescheid
Notaris:
ORA Veluwe
Dedingsvrienden:
H. Mulder,
G. Winkels,
Harmannes van 't Hul,
Abraham Jakobs
Genoemd:
Maas Kroon,
Fijtje Gerrits
Simon Kroon,
Maria Smits,
Jan Hendriksen Vos,
Marietje Hendriks Vos,
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS